Tin tức & Sự kiện
Hoạt động chuyên môn
Văn bản pháp quy
Thư viện điện tửThống kê website
Đang online: 31
Hôm nay: 148
Hôm qua: 687
Tuần này: 1,725
Tuần trước: 18,168
Tháng này: 111,795
Tháng trước: 140,426
Tất cả: 1,488,810

Quảng cáo

Tin trong tỉnh, huyện
Các kỷ lục trong lĩnh vực giáo dục năm học 2009 – 2010 của tỉnh Lào Cai
23/11/2010

LCĐT – Tổng cộng có 32 kỷ lục trong lĩnh vực giáo dục của tập thể và cá nhân được các huyện, thành phố trong tỉnh xác lập và xin ý kiến thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

 Danh sách dưới đây do Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổng hợp, dự kiến trình UBND tỉnh quyết định công nhận đạt kỷ lục trong lĩnh vực giáo dục năm 2009-2010:

DANH SÁCH
CÁC KỶ LỤC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2009 - 2010
(Kèm theo Công văn số 93 /BTĐKT ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai)
–––––––––––
 
Các kỷ lục
Đơn vị tính
Kỷ lục đạt được
Tập thể, cá nhân lập được kỷ lục
I
Kỷ lục tập thể
 
 
1
Trường có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất ở bậc học Tiểu học
%
36,6
Trường Tiểu học Mường Khương số I, huyện Mường Khương
 
2
Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến nhiều nhất
Năm
20
Trường THCS thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng
 
3
Trường có nhiều giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia nhiều nhất
Người
2
Trường Tiểu học số 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng
 
4
Xã có nhiều năm duy trì được 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường nhất
Năm
5
Xã Síng Chéng, huyện Si Ma Cai và thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà
 
5
Xã huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục nhiều nhất
Triệu đồng
791
Xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn
 
6
Thôn, bản ủng hộ xã hội hoá giáo dục nhiều nhất
Triệu đồng
24
Thôn Sín Chải, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát
 
7
Lớp 1 có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất
%
61,2
Lớp 1A4, trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Lào Cai
 
8
Lớp 2 có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất
%
67,8
Lớp 2A, trường Tiểu học Mường Khương số I, huyện Mường Khương
 
9
Lớp 3 có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất
%
50
Lớp 3A, trường Tiểu học Cao Sơn, huyện Mường Khương
 
10
Lớp 4 có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất
%
70
Lớp 4A, trường Tiểu học Mường Khương số I, huyện Mường Khương
 
11
Lớp 5 có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất
%
53,1
Lớp 5A, trường Tiểu học Mường Khương số I, huyện Mường Khương
 
12
Lớp 6 có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất
%
28,6
Lớp 6A, trường THCS thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng
 
13
Lớp 7 có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất
%
30,8
Lớp 7A, trường THCS xã Lùng Vai, huyện Mường Khương
 
14
Lớp 8 có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất
%
46,2
Lớp 8B, trường THCS xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng
 
15
Lớp 9 có tỷ lệ học sinh giỏi cao nhất
%
30,7
Lớp 9A, trường THCS xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai
 
16
Lớp có tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao nhất
%
97,8
Lớp 12 Toán, trường THPT chuyên Lào Cai
 
17
Tổ chức đóng góp lớn nhất cho công tác xã hội hoá giáo dục
Triệu đồng
151
Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam
 
18
Hộ gia đình có nhiều người có trình độ đại học nhất
Người
8
Hộ bà Nguyễn Thị Uyển, thôn An Phong, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng
 
II
Kỷ lục cá nhân
 
 
1
Giáo viên bồi dưỡng được nhiều học sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh nhất
Học sinh
25
Bà Nguyễn Thị Sự, trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai
 
2
Giáo viên có học sinh đạt nhiều giải Học sinh giỏi quốc gia nhất
Số giải
17
Bà Nguyễn Thị Hải, trường Tiểu học thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát
 
3
Giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi nhiều nhất
Số đồ dùng, đồ chơi
40
Bà Trần Thuý Hằng, trường Mầm non xã Bản Qua, huyện Bát Xát
 
4
Học sinh lớp 6 có kết quả học tập cao nhất
Điểm TB các môn
8,9
Đỗ Khải Hân, lớp 6A, trường THCS Mường Khương, huyện Mường Khương
 
5
Học sinh lớp 7 có kết quả học tập cao nhất
Điểm TB
các môn
8,8
Đặng Ngọc Hải, lớp 7A, trường THCS Lùng Vai; Lê Thị Hồng, lớp 7A, trường THCS Mường Khương, huyện Mường Khương và Trương Quỳnh Hoa, lớp 7A2, trường THCS thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng
 
6
Học sinh lớp 8 có kết quả học tập cao nhất
Điểm TB
các môn
9,2
Đặng Thị Huyền, lớp 8D, trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai
 
 
7
Học sinh lớp 9 có kết quả học tập cao nhất
Điểm TB các môn
9,5
Đinh Trung Hiếu, lớp 9A, trường THCS thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà
 
 
8
Học sinh lớp 10 có kết quả học tập cao nhất
Điểm TB
các môn
8,0
Thào Thị Chà, lớp 10A, trường THPT số I huyện Si Ma Cai
 
 
9
Học sinh lớp 11 có kết quả học tập cao nhất
Điểm TB các môn
9,0
Sèn Quang Minh, lớp 11A1, trường THPT số I huyện Bắc Hà
 
 
10
Học sinh lớp 12 có kết quả học tập cao nhất
Điểm TB
các môn
8,6
Phan Trung Nghĩa, lớp 12A1, trường THPT số I huyện Bảo Thắng
 
 
11
Học sinh có kết quả học tập môn Toán cao nhất khối 6
Điểm TB
8,5
Cư Thị Gầu, lớp 6A, trường THCS xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai
 
 
12
Học sinh có kết quả học tập môn Toán cao nhất khối 7
Điểm TB
8,8
Phạm Thị Loan, lớp 7A1, trường THCS xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai
 
 
13
Học sinh có kết quả học tập môn Toán cao nhất khối 8
Điểm TB
8,7
Vũ Quỳnh Mai, lớp 8A1, trường THCS xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai
 
 
14
Học sinh có kết quả học tập môn Toán cao nhất khối 9
Điểm TB
8,2
Cư Seo Tráng, lớp 9A, trường THCS xã Quan Thần Sáng, huyện Si Ma Cai
 
 
15
Học sinh có kết quả học tập môn Văn cao nhất khối 7
Điểm TB
8,4
Sùng Thị Dung, lớp 7A trường THCS xã Síng Chéng, huyện Si Ma Cai
 
 
16
Học sinh có kết quả học tập môn Văn cao nhất khối 8
Điểm TB
8,2
Ly Seo Sèng, lớp 8A trường THCS Quan Thần Sáng, huyện Si Ma Cai
 
 
17
Học sinh có kết quả học tập môn Văn cao nhất khối 9
Điểm TB
8,2
Trần Thị Ngân, lớp 9A1, trường THCS xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai
 
 
18
Học sinh có điểm cao nhất trong cuộc thi giải toán qua mạng Internet cấp quốc gia bậc học Tiểu học
Điểm
290
Bùi Trung Hiếu, lớp 5A, trường Tiểu học Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai
 
 
19
Học sinh có điểm cao nhất trong cuộc thi giải toán qua mạng Internet cấp quốc gia bậc học THCS
Điểm
246
Nguyễn Thành Hiếu, lớp 9A, trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai
 
 
20
Học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Ngữ văn bậc học THPT
Điểm
15
Phạm Quỳnh Trang, lớp 12C, trường THPT số I thành phố Lào Cai
 
 
21
Học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Anh bậc học THPT
Điểm
14,6
Bùi Quỳnh Trang, lớp 12A Anh, trường THPT Chuyên Lào Cai
 
 
22
Học sinh có điểm cao nhất trong cuộc thi giải toán qua mạng Internet cấp tỉnh bậc học THCS
Điểm
270
Nguyễn Ngọc Hà, Lớp 9B, trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai
 
 
23
Học sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT môn Toán
Điểm
15
Khúc Văn Hoàng, lớp 12 Toán, trường THPT Chuyên Lào Cai
 
 
24
Học sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT môn Vật lý
Điểm
16
Nguyễn Văn Long, lớp 12 Lý, trường THPT Chuyên Lào Cai
 
 
25
Học sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT môn Hóa học
Điểm
19,25
Nguyễn Mạnh Tuấn, lớp 12 Hóa, trường THPT Chuyên Lào Cai
 
 
26
Học sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT môn Sinh học
Điểm
15
Vũ Hồng Phú, lớp 11 Sinh, trường THPT Chuyên Lào Cai
 
 
27
Học sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT môn Ngữ văn
Điểm
16
Phạm Thị Quỳnh Trang, lớp 12 Văn, trường THPT Chuyên Lào Cai
 
 
28
Học sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT môn Lịch sử
Điểm
15
Phàn Thị Phượng, lớp 12A, trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh
 
 
29
Học sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT môn Địa lý
Điểm
15,5
Nguyễn Thị Hải Yến, lớp 12 Văn, trường THPT Chuyên Lào Cai
 
 
30
Học sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT môn Tiếng Anh
Điểm
17
Bùi Quỳnh Trang, lớp 12 Anh, trường THPT Chuyên Lào Cai
 
 
31
Học sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT môn Máy tính cầm tay Toán
Điểm
36,5
Nguyễn Đức Mạnh, lớp 12A1, trường THPT số I huyện Văn Bàn
 
 
 
32
Cá nhân đóng góp lớn nhất cho công tác xã hội hoá giáo dục
Triệu đồng
100
Bà Nguyễn Thị Thoa, tổ 10, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa
 
 

Theo BaoLaoCaiCác tin khác

Tìm kiếm
Liên kết tới trang
Quảng cáo